Krageholm

I början på vintern 2013 påbörjades installationen av solcellsanläggningen på det stödra kostallets plåttak. Anläggningen var i drift för fösta gången den 22 mars och producerar idag milöjvänlig el till gården och eventuellt överskott säljs till marknaden.

 

De 384 panelerna väntas producera ca. 90.000 kWh per år, vilket motsvarar mer än 1/3 av vad gården själv konsumerar under samma period.

 

Panelerna är tillverkade i Sverige av SweModule AB och en mer detaljerad beskrivning av själva panelen kan hämtas här.
Projekteringen och installationen av den tekniska utrustningen m.m. utfördes av NordicSolar.

 

Grävning till kabeldragningen och montering av paneler utfördes till största del av manskapet på gården. Till stor hjälp var vår gamla brandbil, som gjorde monteringsarbetet med panelerna väldigt smidigt.

 

Till höger återges realtidsproduktionen av solel samt den faktiska solinstrålningen. Det ger också en utmärk indikation på hur bra vädret är på Krageholm just nu eller för ett tidigare datum.

Energi